Manja slova Veća slova RSS

                               Članovi Savjeta

                               Kontakti

                               Linkovi

 

>

Odluke o akreditaciji ustanova visokog obrazovanja studijskih programa

Datum objave: 15.03.2017 10:00 | Autor: Savjet

Ispis Štampaj stranicu


Odluka broj 05-1/8-4 od 24. septembra 2004. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa Turistički i hotelijerski menadžment i Menadžment u spoljnjoj i unutrašnjoj trgovini Fakulteta za hotelijerstvo, turizam i trgovinu u Bar
Odluka broj 05-1/8-1678 od 30. avgusta 2004. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih akademskih studijskih programa Njemački jezik i književnost i Pedagogija na Filozofskom fakultetu, UCG
Odluka broj 05-1/5-30 od 1. juna 2005. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa Marketing, Finansijski menadžment Fakulteta za poslovne studije u Podgorici
Odlukom broj 05-1/5-29 od 1. juna 2005. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji »Visoke medicinske škole« u Beranama, za osnovne primijenjene studije, UCG

Odluka broj 05-1/5-31 od 1. juna 2005. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih akademskih studijskih programa Biljna proizvodnja i Stočarstvo na Biotehničkom institutu, UCG

Odluka broj 05-1/5-29 od 1. juna 2005. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnog primijenjenog studijskog programa Visoke škole sestrinstva »Kraljica Jelena« u Igalu
Odluka broj 05-1/5-28 od 1. juna 2005. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa Menadžment u finansijskom poslovanju, Poslovni menadžment u carinama, špediciji i osiguranju, Menadžment u poslovnoj civilnoj bezbjednosti i Menadžment u poslovnoj informatici Fakulteta za poslovni menadžment u Baru
Odluka broj 05-1/5-45/2 od 28. jula 2005. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih primijenjenih studija Primijenjeni studij zaštite životne sredine, Metalurško-tehnološki fakultet,UCG
Odluka broj 05-1/5-244 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Poslovna psihologija, Fakultet za poslovni menadžment u Baru
Odluka broj 05-1/5-239 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu, UCG
Odluka broj 05-1/5-142 od 29. marta 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa Grafički veb dizajn i Televizijska, video i fotografska produkcija Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-149 od 29. marta 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih i posdiplomskog magistarskog studijskog programa Fakulteta za državne i evropske studije u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-241 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnog primijenjenog studijskog programa Obrazovanje sportskih novinara na Filozofskom fakultetu, UCG
Odluka broj 05-1/5-118 od 10. februara 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji postdiplomskih studijskih programa Fakulteta za turizam, hotelijerstvo i trgovinu u Baru
Odluka broj 05-1/5-242 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnog primijenjenog studijskog programa Prevodilaštvo, Institut za strane jezike, UCG
Odluka broj 05-1/5-141 od 29. marta 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa Informacioni sistemi i Softverski sistemi, Fakultet za informacione tehnologije u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-196 od 20. juna 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Poslovno pravni engleski, Fakultet za poslovni menadžment u Baru
Odluka broj 05-1/5-245 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji studijskog programa Primijenjeni studij poljoprivrede na Biotehničkom institutu, UCG
Odluka broj 05-1/5-243 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji studijskog programa Evropske studije na Fakultetu političkih nauka, UCG
Odluka broj 05-1/5-240 od 25. jula 2006. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji studijskog programa Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu, UCG
Odluka broj 05-1/5- 371 od 25. aprila 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih akademskih studijskih programa Privrednopravni i Pravosudni, Pravni fakultet, UM
Odluka broj 05-1/5-370 od 25. aprila 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Podgorica
Odluka broj 05-1/5-391 od 14. juna 2007. godine o o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih primijenjenih studijskih programa Poslovni engleski i Poslovni italijanski, Fakultet za strane jezike, UM
Odluka broj 05-1/5-392 od 14. juna 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenih postdiploskih studija Računarstva na Elektrotehničkom fakultetu,UCG
Odluka broj 05-1/5-433 od 17. jula 2007. godine o izdvanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih akademskih studija Dramaturgije na Fakultetu dramskih umjetnosti, UCG
Odluka broj 05-1/5-432 od 17. jula 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji za osnovne akademske studije Farmacije, UCG.
Odluka broj 05-1/5-431 od 17. jula 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenog studijskog programa Lučko-transportni menadžment (III diferencijalna godina) na Fakultetu za pomorstvo,UCG
Odluka broj 05-1/5-324 od 15. februara 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenih specijalističkih studija Primijenjena fizioterapija, Fakultet primijenjene fizioterpije,UCG
Odluka broj 05-1/5-372 od 25.aprila 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanovi i osnovnom akademskom studijskom programu Fakulteta pravnih nauka u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-469 od 16. oktobra 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji postdiplomskih magistarskih studija na Samostalnom studijskom programu za oblast geodezije, UCG
Odluka broj 05-1/5-468 od 16. oktobra 2007. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji specijalističkog studijskog programa Pravnoistorijski, Pravni fakultet, UCG
Odluka broj 05-1/5-550 od 11. marta 2008. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji za osnovne akademske studije Stomatologije, Medicinski fakultet-Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-592 od 19. maja 2008. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji za osnovne primijenjene studije »Internacionalni hotelski i turistički menadžment«, Fakulteta za internacionalni hotelski i turistički menadžment, Sveti Stefan, Miločer
Odluka broj 05-1/5-551 od 11. marta 2008. godine o izdavanju certifikata za početnu akreditaciju ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa, »Ekonomski informacioni sistemi«, »Biznis informacioni sistemi« i »Menadžment informacione tehnologije«, Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-554 od 11. marta 2008. godine o izdavanju certifikata za početnu akreditaciju akademskog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa „Preduzetnička ekonomija« u trajanju od jedne godine (60 ECTS) i postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Preduzetnička ekonomija« u trajanju od dvije godine (120ECTS), Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-662 od 16. jula 2008. godine o izdavanju certifikata za početnu akreditaciju smjera »Mehanička prerada drveta«, u okviru akreditovanog studijskog programa «Mašinstvo« na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, za osnovne akademske studije u trajanju od tri godine (180ECTS) i postdiplomske specijalističke studije u trajanju od jedne godine (60 ECTS)
Odluka broj 05-1/5 - 748 od 27. februara 2009. godine o izdavanju certifikata za početnu akreditaciju akademskog magistarskog studijskog programa »Američke studije«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Humanističke studije u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-686 od 17. decembra 2008. godine o izdavanju certifikata za početnu akreditaciju akademskog magistarskog studijskog programa »Eksperimentalna biologija i biotehnologija« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Prirodno-matematički fakultet -Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-601 od 20. juna 2008. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji osnovnih akademskih studijskih programa, »Saobraćaj«, »Elektronske komunikacije«, i » Logistika« u trajanju od tri godine (180ECTS), i postdiplomskih magistarskih studija »Menadžment u saobraćaju i komunikacijama“ u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakulteta za menadžment u saobraćaju i komunikacijama u Beranama
Odluka broj 05-1/5-552 od 11. marta 2008. godine o izdavanju certifikata za početnu akreditaciju ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa, »Studije međunarodnih odnosa i diplomatije« i »Studije bezbjednosti«, u trajanju od tri godine (180ECTS), Humanističkih studija u Podgorici
Odluka broj 05-1/5- 553 od 11. marta 2008. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciju akademskog magistarskog studijskog programa »Međunarodni odnosi«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakulteta pravnih nauka u Podgoric
Odluka broj 05-1/5-746 od 27. februara 2009. godine o izdavanju certufikata za početnu akreditaciju akademskog magistarskog studijskog programa »Krivičnopravni«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet pravnih nauka u Podgorici
Odluka broj 05-1/5- 747 od 27. februara 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Pravo Evropske unije«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet pravnih nauka u Podgorici
Odluka broj 05-1/5-826 od 12. maja 2009. godine o izdavanju certifilata o početnoj akreditaciji primijenjenog studijskog programa »Pomorska elektrotehnika« (III diferencijalna godina) u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet za pomorstvo -Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-687 od 17. decembra 2008. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Zaštita životne sredine« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Metalurško-tehnološki fakultet-Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-745 od 27. februara 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciju akademskog magistarskog studijskog programa »Ženske studije«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Humanističke studija u Podgorici
Odluka broj 05-1/5- 824 od 12. maja 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa »Menadžment« (u okviru kojeg se realizuju sljedeća četiri smjera: Turizam i hotelijerstvo; Finansije, računovodstvo i bankarstvo; Porezi, carine i osiguranje; Poslovna informatika i elektronski biznis), u trajanju od tri godine (180ECTS), Fakulteta za menadžment u Herceg-Novom
Odluka broj 05-1/5-866 od 15. juna 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa Menadžment i bezbjednost marina i jahti«, »Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju«, i »Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji« u trajanju od tri godine (180ECTS), Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu.
Odluka broj 05-1/5-867 od 15. juna 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Književno prevođenje« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-884 od 15. juna 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Arhitektura i urbanizam« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Arhitektonski fakultet -Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-874 od 15. juna 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Ekonomija i ekonomske politike Evropske unije« u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-875 od 15. juna 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Osiguranje« u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-876 od 15. juna 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Ekološki menadžment« u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-913 od 10. jula 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Mašinstvo« (Drumski saobraćaj; Energetska efikasnost; Kvalitet; Mehanička prerada drveta), u trajanju od jedne godine (60ECTS), Mašinski fakultet – Univerzitet Crne Gore u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-912 od 10. jula 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Bezbjednost i politika«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Humanističke studije u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-963 od 7. septembra 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog osnovnog studijskog programa »Bezbjednost i kriminalistika«, u trajanju od tri godine (180ECTS), Pravni fakultet –Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1026 od 15. oktobra 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji doktorskih studija (180ECTS) Pravnog fakulteta-Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1024 od 15. oktobra 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Građanskopravni«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet pravnih nauka u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1025 od 15. oktobra 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Pravnopolitički«, u trajanju od jedne godine (60ECTS), Pravni fakultet – Univerzitet Mediteran.
Odluka broj 05-1/5-1051 od 4.decembra 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Biotehnički fakultet, Bijelo Polje - Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1052 od 4.decembra 2009. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Rasadničarstvo« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Biotehnički fakultet, Bar - Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1102 od 30. marta 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa »Održivi turizam« (180ECTS) u trajanju od tri godine Fakulteta za održivi turizam u Plavu.
Odluka broj 05-1/5-1126 od 21. aprila 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Studije roda i rodnih odnosa« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1161 od 24. maja 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji akademskog specijalističkog studijskog programa »Pravne nauke« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet pravnih nauka u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1162 od 24. maja 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji doktorskih studija Pedagogije (180 ECTS), Filozofski fakultet-Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1167 od 24. maja 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Fizičko vaspitanje djece« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1164 od 24. maja 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji primijenjenog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Sport i fitness« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1249 od 15. novembra 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji postdiplomskog magistarskog studijskog programa „Nekretnine–konsalting, inženjering, investicije i poslovni razvoj“ u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1250 od 15. novembra 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa »Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ u trajanju od tri godine (180 ECTS) i postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakulteta za biznis i turizam u Budvi.
Odluka broj 05-1/5-1249 od 15. novembra 2010. godine o izdavanju certifikata o početnoj akreditaciji postdiplomskog magistarskog studijskog programa „Nekretnine–konsalting, inženjering, investicije i poslovni razvoj“ u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1280 od 28. januara 2011. godine o izdavanju certifikata akreditaciju akademskog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa „Državne studije“ i „Evropske studije“ u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakulteta za državne i evropske studije u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1288 od 4. mata 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciju akademskog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Poslovni italijanski jezik« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakulteta za strane jezike-Univerzitet Mediteran.
Odluka broj 05-1/5-1287 od 4. mata 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciju akademskog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Menadžment u informacionoj bezbjednosti u e-komunikacijama«, u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakulteta za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane.
Odluka broj 05-1/5-1338 od 16.maja 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji doktorskih studija “Međunarodna ekonomija” u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5- 1340 od 16. maja 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa „Upravljanje zaštićenim područjima i ruralni razvoj“ u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1339/2 od 2. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji ustanove, osnovnog akademskog studijskog programa »Politehnika“ u trajanju od tri godine (180 ECTS) i postdiplomskih akademskih magistarskih studijskih programa »Upravljanje nekretninama”,“Arhitektura i dizajn”, “Energetski efikasno građevinarstvo” i “Ekologija, urbanizam i prostorno planiranje” u trajanju od dvije godine (120 ECTS), privatne ustanove Politehnika - Univerzitet Donja Gorica u Podgorici.
Odluka broj 05-1/5-1393 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji doktorskih studija »Fizička kultura« u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1394 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Poslovni engleski jezik« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet za strane jezike – Univerzitet Mediteran.
Odluka broj 05-1/5-1395 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa » Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet za strane jezike – Univerzitet Mediteran.
Odluka broj 05-1/5-1396 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji osnovnog primijenjenog studijskog programa »Menadžment u hotelijerstvu-MHS« u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet za turizam Bar-MTS »Montenegro Tourism School« – Univerzitet Mediteran.
Odluka broj 05-1/5-1397 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog primijenjenog specijalističkog studijskog programa »Menadžment u građevinarstvu« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Građevinski fakultet –Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-1398 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Nautički turizam i upravljanje marinama« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu.
Odluka broj 05-1/5-1399 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa »Komunikologija i mediji« u trajanju od tri godine (180 ECTS) i postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Komunikologija i mediji« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Humanističke studije – Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-1400 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskih akademskih specijalističkih studijskih programa »Studije međunarodnih odnosa i diplomatije« u trajanju od jedne godine (60 ECTS) i »Studije bezbjednosti« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Humanističke studije – Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-1401 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Privredno pravo« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet pravnih nauka – Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-1402 od 27. juna 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji doktorskih studija, sa usmjerenjima »Poslovno pravni smjer« i »Pravo Evropske unije«, u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet pravnih nauka – Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-1432 od 20. jula 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji doktorskih studija sa usmjerenjima „Međunarodni odnosi“, „Međunarodna bezbjednost“ i „Politička teorija“ u trajanju od tri godine (180 ECTS), Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-1433 od 20. jula 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Poslovna psihologija i menadžment« u trajanju od jedne godine (60 ECTS) i postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Poslovna psihologija i menadžment« u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-1434 od 20. jula 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Obrazovne politike« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Filozofski fakultet – Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-1458 od 4. oktobra 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Teorija savremene umjetnosti« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet umjetnosti – Univerzitet Donja Gorica
Odluka broj 05-1/5-1459 od 4. oktobra 2011. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Menadžment informacionih sistema« u trajanju od jedne godine (60 ECTS) i postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Menadžment informacionih sistema« u trajanju od dvije godine (120 ECTS), Fakultet za informacione sisteme i tehnologije – Univerzitet Donja Gorica
Odluka broj 05-1/5-5 od 25. januara 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog primijenjenog specijalističkog studijskog programa »Politehnika u pomorstvu« u trajanju od jedne godine (60 ECTS), Fakultet za pomorstvo – Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-39 od 29. februara 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa»Menadžment«, i »Računovodstvo, finansije i bankarstvo« u trajanju od tri godine (180ECTS), Fakulteta za poslovnu ekonomiju u Baru
Odluka broj 05-1/5-40 od 29. februara 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog primijenjenog magistarskog studijskog programa “Master of Business Administration u menadžmentu, finansijama i agrobiznisu“, u trajanju od dvije godine obima 120 ECTS kredita, Montenegro Business School – Univerzitet Mediteran
Odluka broj 05-1/5-64 od 16. marta 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa “Menadžment zaštićenih oblasti“, u trajanju od jedne godine obima 60 ECTS kredita, Montenegro Business School – Univerzitet Mediteran
Odluka broj 05-1/5-102 od 23. aprila 2012. godine akreditaciju postdiplomskih akademskih specijalističkih studijskih programa »Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta« u trajanju od jedne godine obima 60 ECTS kredita i »Sistem zaštite lica, objekata, imovine i poslovanja« u trajanju od jedne godine obima 60 ECTS kredita, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-103 od 23. aprila 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji postdiplomskih akademskih magistarskih studija humanističkih nauka iz oblasti istorije, istorije kulture i istorijske antropologije, u trajanju od dvije godine, obima 120 ECTS kredita, Istorijski institut– Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-125 od 1. juna 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji akademskog postdiplomskog specijalističkog studijskog programa »Poslovni menadžment« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet za menadžment, Herceg-Novi.
Odluka broj 05-1/5-126 od 1. juna 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji akademskog postdiplomskog magistarskog studijskog programa »Poslovni menadžment« u trajanju od jedne godine (60ECTS), Fakultet za menadžment, Herceg-Novi.
Odluka broj 05-1/5-127 od 1. juna 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa »Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologija« u trajanju od tri godine (180ECTS), Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-128 od 1. juna 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa »Drumski saobraćaj«, obima 180 ECTS kredita, postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Drumski saobraćaj«, obima 60 ECTS kredita i postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Drumski saobraćaj«, obima 60 ECTS kredita, Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-174 od 9. jula 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji ustanove i osnovnih akademskih studijskih programa »Nautika«, »Brodomašinstvo« i »Lučki menadžment« u trajanju od tri godine (180 ECTS), Pomorski fakultet u Baru.
Odluka broj 05-1/5-175 od 9. jula 2012. godine za akreditaciju osnovnog primijenjenog studijskog programa “Porodični menadžment i biznis-PMB, zelena ekonomija, turizam i usluge“, u trajanju od tri godine, obima 180 ECTS kredita, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-177 od 9. jula 2012. godine o izdavanju certifikata o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa »Mehatronika«, obima 180 ECTS kredita i postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Mehatronika«, obima 120 ECTS kredita, Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-195 od 28. septembra 2012. godine o akreditaciju akademskog specijalističkog studijskog programa Uređenje zemljišta i predjela, obima 60 ECTS kredita, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1/5-196 od 28. septembra 2012. godine o akreditaciju akademskog magistarskog studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, obima 60 ECTS kredita, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Odluka broj 05-1/5-218 od 24. decembra 2012. godine o akreditaciji akademskog specijalističkog studijskog programa »Agrarna ekonomija i ruralni razvoj«, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet
Odluka broj 05-1/5-221 od 24. decembra 2012. godine o akreditaciji akademskog specijalističkog studijskog programa »Računovodstvo i revizija«, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Mediteran, Montenegro Business School
Odluka broj 05-1/5-222 od 24. decembra 2012. godine o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Nautički turizam«, obima 60 ECTS kredita, Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat
Odluka broj 05-1/5-223 od 24. decembra 2012. godine o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Omladinski rad u zajednici«, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet
Odluka broj 05-1/5-224 od 24. decembra 2012. godine o akreditaciji primijenjenih magistarskih Studija za predškolsko vaspitanje, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet.
Odluka broj 05-1/5-12 od 27. februara 2013. godine o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa »Menadžment u saobraćaju i komunikacijama«, obima 240 ECTS kredita, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane
Odluka broj 05-1/5-13 od 27. februara 2013. godine o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Menadžment u saobraćaju i komunikacijama«, obima 60 ECTS kredita, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane
Odluka broj 05-1/5-22 od 27. februara 2013. godine o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Mediteranske i balkanske studije« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije
Odluka broj 05-1/5-23 od 27. februara 2013. godine o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Politička teorija« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije
Odluka broj 05-1/5-24 od 27. februara 2013. godine o akreditaciji akademskog magistarskog studijskog programa »Komunikoligija i mediji« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije.
Odluka broj 05-1/5-35 od 11. aprila 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa programa »Geotehnika« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore,Građevinski fakultet
Odluka broj 05-1/5-61 od 14. juna 2013. godine o akreditaciji ustanove i osnovnog primijenjenog studijskog programa »Internacionalni menadžment u hotelijerstvu«, u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, Miločer
Odluka broj 05-1/5-62 od 14. juna 2013. godine o akreditaciji ustanove i osnovnog akademskog studijskog programa »Dizajn i multimedija (smjerovi: Modni dizajn, Grafičko-multimedijalni dizajn)«, u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet za dizajn i multimedije, Univerzitet Donja Gorica
Odluka broj broj 05-1/5-63 od 14. juna 2013. godine o akreditaciji ustanove i osnovnog primijenjenog studijskog programa »Sportski menadžment«, u trajanju od tri godine (180 ECTS), Fakultet za sportski menadžment, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1/5-64 od 14. juna 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog primijenjenog specijalističkog studijskog programa »Sportski menadžment« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.
Odluka broj 05-1/5-79 od 20. septembra 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Istorija i teorija moderne i savremene umjetnosti“ u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti.
Odluka broj 05-1/5-80 od 20. septembra 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema “ u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije.
Odluka broj 05-1/5-81 od 20. septembra 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema “ u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
Odluka broj 05-1-97 od 29. oktobra 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Geotehnika« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore,Građevinski fakultet
Odluka broj 05-1-98 od 29. oktobra 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu-ENERESE“, u trajanju od dvije godine, obima 120 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet.
Odluka broj 05-1-106 od 11. novembra 2013. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Sajber bezbjednost« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije.
Odluka broj 05-1-27 od 4. juna 2014. godine o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa »Crnogorski jezik i književnost« u trajanju od četiri godine, obima 240 ECTS kredita, Institut za crnogorski jezik i književnost.
Odluka broj 05-1-31 od 4. juna 2014. godine o akreditaciji studijskog programa doktorskh studija iz finansija i marketinga (smjer Finansije, računovodstvo i revizija i smjer Marketing menadžment), obima 300 ECTS kredita,Univerzitet Mediteran, Fakultet za poslovne studije (Montenegro Business School).
Odluka broj 05-1-34 od 5. juna 2014. godine o akreditaciji postdiplomskog primijenjenog specijalističkog studijskog programa »Zdravstvena njega« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita,Visoka medicinska škola, Berane, Medicinski fakultet-Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1-48 od 16. jula 2014. godine o akreditaciju postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Inkluzivno obrazovanje« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet.
Odluka broj 05-1-49 od 16. jula 2014. godine o akreditaciju postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa »Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita,Fakultet za biznis i turizam, Budva.
Odluka broj 05-1-51 od 16. jula 2014. godine o akreditaciji Fakulteta za kulturu i turizam i osnovnog akademskog studijskog programa »Kultura i turizam«, obima 180 ECTS, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1-71 od 12.decembra 2014. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Menadžment javnog sektora« u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bar.
Odluka broj 05-1-72 od 12. decembra 2014. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog specijalističkog studijskog programa »Menadžment profitnog sektora«, obima 60 ECTS kredita (jedna godina), Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bar.
Odluka broj 05-1-31 od 10. jul 2015. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Ekonomija, modul - Makroekonomija, u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1-51 od 22. decembra 2015. godine o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Arhitektura, u trajanju od pet godina (300 ECTS), Arhitektonski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.
Odluka broj 05-1-52 od 22. decembra 2015. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Engleski jezik i književnost, u trajanju od jedne godine, obima 60 ECTS kredita, Fakultet za strane jezike, Univerzitet Mediteran.
Odluka broj 05-1-53 od 22. decembra 2015. godine o akreditaciji doktorskih studija Privatno pravo, u trajanju od tri godine, obima 180 ECTS kredita, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1-68 od 26. februara 2016. godine o akreditaciji postdiplomskih akademskih specijalističkih studijskih programa: prehrambena tehnologija, sanitarni inžinjering u sektoru hrane, inženjering u sektoru bezbijednosti hrane, menadžment u poslovanju hranom, ekološki inženjering u sektoru proizvodnje hrane, u trajanju od 60 ECTS kredita (jedne godine) i postdiplomskih akademskih magistarskih studijskih programa: prehrambena tehnologija, sanitarni inžinjering u sektoru hrane, inženjering u sektoru bezbijednosti hrane, menadžment u poslovanju hranom, ekološki inženjering u sektoru proizvodnje hrane, u trajanju od 120 ECTS kredita (dvije godine), na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1-95 od 5. maj 2016. godine o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, obima 180 ECTS kredita (tri godine), Fakultet za kulturu i turizam, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 051-1-92 od 5. maja 2016. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Statistika, obima 120 ECTS kredita (dvije godine), Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka 05-1-93 od 5. maja 2016. godine o akreditaciji osnovnog akademskog studijskog programa Matematika, obima 240 ECTS kredita (četiri godine), Fakultet primijenjene nauka, Univerzitet Donja Gorica.
Odluka broj 05-1-94 od 5. maja 2016. godine o akreditaciji Filološkog fakulteta, Univerzitet Donja Gorica, i osnovnog akademskog studijskog programa Engleski jezik i književnost, obima 180 ECTS kredita (tri godine).
Odluka broj 05-1-104 od 29. juna 2016. godine o akreditaciji postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Menadžment javnog sektora i postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Menadžment profitnog sektora, obima 60 ECTS kredita (jedne godine), Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bar