Manja slova Veća slova RSS                               Članovi Savjeta

                               Kontakti

                               Linkovi

 

Predsjednik:

prof. dr Živko Andrijašević
Univerzitet Crne Gore
ziman@t-com.meČlanovi:

prof. dr Dragan Vukčević
Univerzitet Donja Gorica
dragan.vukcevic@udg.edu.me


prof. dr Ranko Lazović
Univerzitet Crne Gore
drlazovic@t-com.me    


prof. dr Danilo Nikolić
Univerzitet Crne Gore
dannikol@t-com.me  


prof.dr Dragoljub-Bato Janković
Univerzitet Mediteran
dragoljub.jankovic@unimediteran.net


Prof.dr Rade Ratković
Fakultet za biznis i turizam, Budva
dekan@fbt-budva.me


prof. dr Anđelko Lojpur
Univerzitet Crne Gore
andjelko@ac.me


prof.mr Janko Ljumović
Univerzitet Crne Gore
kojan@t-com.me


dr Svetozar Savić
»13. Jul - Plantaže« A.D. Podgorica
svetozarsavic1@gmail.com    


Velimir Mijušković
Privredna komora Crne Gore
predsjednik@pkcg.org  


Mubera Kurpejović
Ministarstvo prosvjete
mubera.kurpejovic@mps.gov.me  


Dražen Gazivoda
Studentski parlament Univerziteta Crne Gore
gazih2o@gmail.com   


Marija Radunović
Studentski parlament Univerziteta Donja Gorica
marija.radunovic@udg.edu.me

 

Sekretar: 

Milica Žižić
Ministarstvo prosvjete
milica.zizic@mps.gov.me
020-405-309